Aanpassen

                 Hete luchtblazer (bijvoorbeeld verfstripper)

1. Fixeer de hete luchtblazer op een tafel of werkbankblad met de    uitstroomopening omhoog gericht.

2. Markeer het gedeelte van de lepel dat u van vorm wilt veranderen.

3. Beweeg de lepel op dat punt met een draaiende beweging in de hete luchtstroom (niet al te dichtbij om verbranding te voorkomen).

4. Bekijk proefondervindelijk wanneer het materiaal week begint te worden. Het materiaal begint dan tevens iets te glanzen (er is een lichte kunststofgeur waarneembaar).

5. Haal de lepel uit de hete luchtstroom.

6. Is het materiaal gemakkelijk te vervormen, buig dan voorzichtig met een vloeiende beweging de lepel in de gewenste stand.

7. Houd de lepel zo enige tijd vast tot het materiaal is afgekoeld. Het materiaal heeft geen geheugen waardoor de lepel bij vervorming in de gewenste stand blijft staan.